features-fireResistent.svg

Čo sú ohňovzdorné podlahy a steny?

Ohňovzdorné podlahové a stenové systémy majú vlastnosti, vďaka ktorým sú odolné voči ohňu. Ohňovzdornosť sa testuje na základe ASTM metód.

 

Štandardné testy ohňovzdornosti

Podlahy:

ASTM E648 - štandardná skúšobná metóda pre určenie intenzity toku žiarenia podlahových systémov. Intenzita toku žiarenia podlahy sa zistí zapálením, aby sa zistilo, do akej miery sa plameň rozšíri pred samozhášaním. Čím je číslo vyššie, tým je lepšia ohňovzdornosť. Nameraná hodnota musí byť vyššia ako 0,45 W /cm2. 

ASTM E662 - štandardná skúšobná metóda pre určenie hustoty dymu vytvoreného pevnými materiálmi. Hustota dymu sa zistí vznietením vzorky. Čím je číslo nižšie, tým lepšia je ohňovzdornosť. Nameraná hodnota musí byť nižšia ako 450 Ds, ale môže sa líšiť podľa požiadaviek pre určité oblastí (napr. únikové cesty, atď.). 

ASTM E84 - štandardná skúšobná metóda horľavosti stavebných materiálov. Testuje sa šírenie plameňa a hustota dymu. Nameraná hodnota musí byť nizšia ako 25 pre šírenie plameňa a nižšia ako 450 Ds pre hustotu dymu. 

 

VÝHODY OHŇOVZDORNÝCH PODLAHOVÝCH a STENOVÝCH SYSTÉMOV

Ohňovzdorné podlahové a stenové systémy znižujú šírenie plameňov a dymu v prípade vzniku požiaru. 

 

Hlavné výhody:

 • Zníženie šírenia plameňov a dymu v budovách
 • Zabezpečenie väčšej ochrany osôb a majetku pri vzniku požiaru
 • Zvýšenie bezpečnosti pri neopatrnom konaní (napr. odhodenie cigarety)

OBLASTI VYUŽITIA

Ohňovzdorné podlahy sú vhodné pre všetky odvetvia.

 

Odporúčané odvetvia zahŕňajú:

ODPORÚČANÉ PRODUKTY

*Všetky podlahy Stonhard sú ohňovzdorné. Väčšina produktov spoločnosti Stonhard sa klasifikuje do triedy 1. Náš tím vám pomôže s výberom správnej podlahy pre vaše prostredie.

 

Odporúčané produkty zahŕňajú:

 • Stonblend - farmaceutický priemysel, zdravotnícke a vzdelávacie zariadenia, laboratória, maloobchod
 • Stongard - parkovacie garáže, strojovne
 • Stonglaze - (pre steny) nemocnice, komerčné / priemyselné kuchyne, vivária, výskumné zariadenia
 • Stonres - verejné priestory - múzeá, haly, arény, zdravotnícke zariadenia, vzdelávacie zariadenia, kultúrne a spoločenské zariadenia
 • Stontec - rýchla inštalácia - zdravotnícke zariadenia, vzdelávanie, kultúrne a spoločenské zariadenia

Je zodpovednosťou každého vlastníka prevádzky, aby zabezpečil vhodné postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, dodržanie noriem, vrátane určenia ohňovzdorných materiálov najvhodnejších pre dané prostredie.


 • VYBERTE SI TEN SPRÁVNY PRODUKT


 • KONTAKTUJTE NÁS

  Napíšte nám: gherdics@stonhard.com 

                 ALEBO

  zavolajte: +421 915 155 556

 • urethane floors.JPG